مقالات

جدیدترین مطالب

بایگانی‌ها
آبیاری

آبیاری تحت فشار

وارد کردن آب در داخل لوله با کمک موتور پمپ و انتقال آب با فشار و پاشیدن آن در مزرعه را آبیاری «تحت فشار»

ادامه مطلب »